Om EU og Folketinget

Folketingsvalg Grundlovsdag den 5. juni

Du kan brevstemme til Folketingsvalget indtil 1. juni kl. 16.00 i enhver Borgerservice

Du kan brevstemme til lørdag den 1. juni kl. 16 til Folketinget

Medbring blot sundhedskort, pas, kørekort eller anden legitimation

Vær med til at fremme valgdeltagelsen – del stemmeopfordringer og videoer med dine venner og bekendte på de sociale medier og i mails til dine venner og kontakter

LAV DIN EGEN OPFORDRING TIL AT STEMME

  • Stem til Folketinget
  • Hvis du bliver hjemme, lader du andre bestemme
  • Valget er onsdag den 5. juni til Folketinget
  • Du kan brevstemme indtil 1. juni kl. 16 i den nærmeste Borgerservice
  • Få neutral oplysning om valgene på stemogbestem.eu

SKRIV, NÅR DU HAR STEMT

Jeg har stemt, fordi jeg selv vil være med til at bestemme

Jeg har stemt til Folketinget

Det er niende gang, vi stemte direkte til Europa-Parlamentet. Vi skulle vælge 13 af 751 pladser, eller 14 af 705, hvis/når Storbritannien forlader EU.

Til Folketinget vælger vi 179 medlemmer, heraf fire i Grønland og Færøerne

DEM KAN DU STEMME PÅ

Ved valget til Folketinget er Danmark inddelt i ti storkredse. Du kan kun stemme på en kandidat, der er opstillet i din egen kreds. Hele Danmark er derimod kun én enkelt valgkreds ved valg til Europa-Parlamentet. Man kan derfor stemme personligt på samtlige kandidater fra alle partier og lister ved valg til EU.

Hvis du sætter kryds ud foran en kandidat, er du selv med til at bestemme, hvem der skal repræsentere dig. Du kan også sætte dit kryds ud for partiet. Så afgør andre vælgere, hvem der skal sendes af sted. Næsten alle kandidater er opstillet sideordnet. Derfor er det overvejende de personlige stemmer, som afgør, hvem der bliver valgt i Danmark.

Indtil fire uger før valget kan partierne meddele, at de har partiliste med fast rækkefølge for kandidaterne. De nærmere regler for valg til Folketinget og Europa-Parlamentet findes her: https://valg.oim.dk/media/18996/vejledning-nr-9041-af-31-januar-2018-om-afholdelse-af-folketingsvalg-uofficiel-trykvenlig-version.pdf

DU FÅR VALGKORT MED POSTEN

Du får et valgkort tilsendt senest fem dage før valget. Tag det med på det anførte valgsted. Valget åbner kl. 9.00 og slutter kl. 20.00. Her bliver du krydset af på valglisten og modtager en stemmeseddel med alle partier og kandidater. Du skal sætte krydset bag et forhæng i stemmeboksen og derefter lægge den i en stemmekasse. De, der er mødt frem, inden valgkøen er slut, får lov til at stemme. Hvis du har glemt dit valgkort, kan du alligevel stemme, hvis du blot kan legitimere dig på anden vis, f.eks. med dit sundhedskort.

BREVAFSTEMNING

Du kan stemme på et hvilket som helst Borgerservice-kontor i landet. Her får du udleveret en stemmeseddel, hvor du selv skal skrive navnet på kandidaten eller partiet. Du skal så lægge den i en konvolut, som lukkes. Hvis du fortryder en brevstemme, kan du stemme om indtil tre dage før valget. Det er kun den sidst afgivne stemme, der tæller. Du kan ikke ændre en brevstemme på valgdagen. Brevafstemningen er startet og slutter den 1. juni kl. 16.

STEMME HJEMME OG ANDRE STEDER

Man kan stemme i sit eget hjem, hvis man ikke kan møde frem på valgdagen på grund af sygdom eller førlighed. Man skal dog ansøge herom. De sidste tre uger før valget kan der også stemmes på sygehus, plejehjem, ældrebolig, almen plejebolig, kvindekrisecenter og andre boliger og boformer efter loven om social service og boliglovgivningen samt i fængsler. Indbyggere på afsides beliggende øer, som ikke udgør selvstændige afstemningsområder, kan stemme på øen.

STEMME I UDLANDET OG UDENLANDSKE STEMMER

Danskere i udlandet kan brevstemme på en dansk ambassade eller et konsulat i god tid før valget, så brevstemmen kan nå frem. Man skal dog først søge om at blive optaget på valglisten. Ingen kan stemme uden at være optaget på valglisten. Brevstemmer sendes frem til dit lokale valgsted og bliver talt op sammen med andre stemmer fra din kommune. Danskere i Grønland og på Færøerne kan stemme, hvis de er der midlertidigt, eller er udsendt af staten eller forskellige andre kategorier, som kan ses her og her.

EU-borgere fra andre lande med bopæl i Danmark, får automatisk besked om, hvordan de kan stemme i Danmark. De skal være optaget på valglisten for at stemme. EU-borgere har ret til at stemme ved lokalvalg, regionalvalg og valg til Europa-Parlamentet – men ikke ved valg til Folketinget. Man skal være dansk statsborger med bopæl i Danmark for at stemme til Folketinget. Visse udsendte danskere har dog også ret til at stemme.

GRØNLÆNDERE OG FÆRINGER

Grønlændere og færinger kan stemme ved valg til Europa-Parlamentet, hvis de har fast bopæl i Danmark eller et andet EU-land, ellers ikke. Hvis de bor i et andet EU-land end Danmark, skal de søge om at blive optaget på valglisten ligesom borgere fra andre EU-lande. Alle grønlændere og færinger kan stemme til Folketinget, hvor Grønland og Færøerne hver har to mandater.

HEMMELIG AFSTEMNING

Vi har hemmelige valg i Danmark. Du skal udfylde og aflevere din stemme, uden andre kan se, hvad du har stemt. Du kan dog ikke få en bøde for at vise andre, hvad du har stemt. Det er ikke tilladt at tage en selfie i stemmelokalet og vise den frem på Facebook. Men det er heller ikke strafbart. Valgstyreren kan kun give dig en henstilling. Det er ikke tilladt at være flere bag forhænget, medmindre der er tale om små børn. Du skal selv udfylde stemmesedlen.

BLANKE STEMMESEDLER

En stemmeseddel uden kryds kaldes for en blank stemmeseddel. Deres antal opgøres, men de tæller ikke i fordelingen af mandater. Krydset skal anbringes i en lille boks til venstre for partiets eller kandidatens navn. Hvis der er tvivl om, hvilken liste, du stemmer på, erklæres stemmen for ugyldig. Hvis du har givet stemmesedlen et særpræg, kan den også erklæres ugyldig.

HER ER LINKS TIL ALLE PARTIER

Folketingets EU-oplysning

Folketingets EU-Oplysning har en oversigt over alle kandidater og alle partiers EU-programmer

Der er ti partier på stemmelisten til EU og tretten til Folketinget. Du kan finde dem her.

De 13 opstillingsberettigede partier

Ved folketingsvalget 2019 er der 13 opstillingsberettigede partier. Du kan læse mere om de enkelte partier og finde valgprogrammer og anden vigtig information på partiernes hjemmesider:

Andre oplysninger om valget til Folketinget kan fås på ft.dk og om partierne her:
https://www.ft.dk/da/folketingsvalg/partier

Du kan finde din kandidat på Altinget,her.

PARTIER KAN INDGÅ VALGFORBUND VED EU-VALGET

Der kan indgås valgforbund ved EU-valget, men ikke ved valg til Folketinget. Der er indgået valgforbund mellem Venstre, Konservative og Liberal Alliance, mellem Socialdemokratiet og SF, mellem Radikale Venstre og Alternativet og mellem Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU. Valgforbund betyder, at stemmerne lægges sammen, før mandaterne fordeles mellem de forskellige valgforbund og partier. Det kræver 6-7 % af stemmerne at få et enkelt mandat. Du kan læse mere om valget, og om hvem der kan stemme, om andre EU-borgeres stemmeret, og om hvordan stemmerne tælles op og fordeles på partier og kandidater her.

HER ER FOLKETINGETS DIREKTE LINKS TIL ALLE EU-SPIDSKANDIDATER

SKEMA MED PARTIERNES HOLDNINGER TIL: 

EUROPAS FREMTID, KLIMA OG GRØN OMSTILLING, INDVANDRING OG FLYGTNINGE, ØKONOMI OG JOBS, SUNDHED OG MILJØ

Jeppe Kofod, Socialdemokratiet, liste A:

Europas Fremtid

20 års borgerligt flertal i Europa har givet os blå mærker. I Socialdemokratiet ønsker vi en ny retning for Europa, hvor vi sætter mennesket før markedet, arbejderen før aktiekursen og klimaet før konkurrence.

Klima og grøn omstilling

I Danmark gør vi meget, men klimaforandringerne kender ingen grænser. Og vi har travlt. I Socialdemokratiet ønsker vi derfor, at EU skal udvikle sig til en klimaunion.

Indvandring og flygtninge

Socialdemokratiet vil sikre kontrol med migrationen. Færre skal tage den farlige vej over middelhavet. Flere skal hjælpes i nærområderne. Sådan hjælper vi bedst og hurtigst flygtninge og letter presset mod Europa.

Økonomi og jobs

Socialdemokratiet vil sikre at fri bevægelighed bliver til fair bevægelighed. Herunder samme løn for samme arbejde samme sted. Og vi vil fortsat lede kampen mod international skatteunddragelse i EU.

Sundhed og miljø

Vi sætter miljøet først. Derfor stiller vi højere krav Europas transport-og landbrugssektor, der forurener vores byer og grundvand. Det skylder vi de næste generationer, der også skal kunne drikke vandet fra hanen.

Morten Helveg Petersen, Radikale Venstre. Liste B:

Europas fremtid

Europa står ved en skillevej. På den ene side ser vi, hvordan de 27 medlemslande er rykket sammen i lyset af Brexit, Trump og Putin. På den anden side ser vi voksende populisme og nationalisme, der truer sammenholdet og vores fundamentale værdier som demokrati, menneskerettigheder og retssamfundet. Jeg vil kæmpe for at vi står sammen og finder fælles løsninger i EU. I en verden med 10 milliarder mennesker i 2050, og hvor store virksomheder er mere magtfulde end et land som Danmark, har vi brug for hinanden i Europa. Det skal vi huske – også når vi sætter krydset den 26.maj.  

Klima og grøn omstilling

Som medlem af Parlamentets Energiudvalg har jeg kæmpet for den grønne omstilling og for at udbrede de løsninger, som virker i Danmark, til hele kontinentet. Konkret har jeg sikret, at det fremover bliver nemmere at eksportere grøn strøm fra Nordsøen hele vejen til stikkontakterne på tværs af Europa. Som ALDE’s chefforhandler på El-markedsforordningen var jeg med til at sikre, at protektionisme og flaskehalse ikke længere skal give de gamle kulkraftværker en fordel ift. grøn strøm fra bl.a. danske vindmøller 

Indvandring og flygtninge

Det kan ikke være rigtigt, at ganske få lande som Tyskland og Sverige tager imod hundredtusindvis af flygtninge og migranter, mens andre lande undlader at tage ansvar. Jeg foreslår, at modtagelse af EU-støtte betinges af, at man modtager sin andel af flygtningene. Den nationale grænsekontrol spilder dansk politis ressourcer, som ville være bedre brugt til at opklare forbrydelser. Vi skal øge den europæiske grænsekontrol og vores bidrag til EU’s grænseagentur, Frontex.

Økonomi og jobs

Hele det danske velfærdssamfund bygger på, at vi har adgang til det Indre Marked. Her kan danske virksomheder afsætte sine varer og samtidig tiltrække den arbejdskraft, som er med til at få hjulene til at løbe rundt. Kort og godt afhænger hundredetusindvis af danske arbejdspladser simpelthen af, at vi er med i EU. Derfor er mit spørgsmål til de danske partier, som ønsker at Danmark skal melde sig ud: Hvem skal betale? Hvem skal miste deres arbejde, hvis Danmark melder sig ud?  

Sundhed og miljø

Luftforurening er ét af de største sundhedsproblemer i Europa. Hvert år dør over 400.000 mennesker for tidligt, som følge af luftvejssygdomme – over 10 gange så mange, som dør i færdselsuheld. Det skyldes den tunge benzin- og dieseltrafik i byerne og vores brug af kulkraft som den primære energikilde i flere EU-lande. Derfor opfordrer jeg også vores egen regering til at komme i gang med omstillingen til el-biler og elektrificering af vore tog. På europæisk plan skal vi også stille langt højere krav til benzin- og dieselbiler og helt udfase dem og kulkraft så hurtigt som muligt.            

Pernille Weiss, Konservative. Liste C:

Europas Fremtid

Afhænger i høj grad af EU-landenes evne til stå sammen om at løse de udfordringer ingen af os kan klare selv. Klimaet er opgaven, migration er udfordringen og værktøjskassen er frihandel og vore virksomheders vilkår. Og så skal vi passe godt på demokratiet – Europas demokratier er et globalt mindretal. Endnu – her har vi også en fælles opgave. 

Klima og grøn omstilling

Klima er som kultur – mennesket sætter aftryk med vores adfærd, og vi er kommet for langt væk fra balance mellem naturens ressourcer og måden, vi bruger kloden på. Det er en mega kompliceret opgave – men det er den allervigtigste, hvis vi skal give vores børnebørn en bedre klode, end den vi lige nu giver vore børn. 

Indvandring og flygtninge

Vi skal skille ad, hvem der er migranter og hvem, der er flygtninge. Flygtninge skal kunne regne med Europas lande, og EU skal deltage meget mere i at få migrationspresset fra irregulære og illegale migranter til at aftage. EU skal med bedre og landespecifikke handels-, udviklings- og uddannelsesaftaler udvikle flere ’win-win-relationer’ til lande i bl.a. Afrika.

Økonomi og jobs

Lige nu er EU verdens 3. største økonomi. Det er vi ikke om 10 år, hvis ikke vi bliver bedre til at omstille og tilpasse os den globale konkurrence om både de klogeste hoveder og de mest bæredygtige måder at bruge verdens ressourcer på. Der skal mere fokus på de vækst- og erhvervsfremmende vilkår under europæiske virksomheder – i det indre marked og på de internationale markeder.

Sundhed og miljø

EU-landene kan blive bedre til at løfte i flok som rollemodel for resten af verden på, hvordan man har en sund og bæredygtig omgang med naturens og menneskers ressourcer. Og EU-landene kan blive bedre til at inspirere og hjælpe hinanden til at være disse rollemodeller. Blandt andet inden for patientsikkerhed og forebyggelse. 

Margrete Auken, Socialistisk Folkeparti. Liste F:

Europas fremtid

Jeg arbejder for et EU med et grønt, solidarisk og internationalt ansigt. Det skal være et EU hvor vi husker det ansvar der påligger os som et af de rigeste folkefærd i verden – både indadtil og udadtil.

Klima og grøn omstilling

Den grønne omstilling kan ikke vente, og EU skal være helt i front for at sikre en bæredygtig klimaplan. Vi skal tænke klima ind i alle politikområder, imens vi passer på vores natur og standser nedgangen i biodiversitet.

Indvandrere og flygtninge

EU skal se at få vedtaget revideringen af Dublin-forordningen, så solidaritetsmekanismen gennemføres både i asylbehandlingen og i fordelingen af dem, der får asyl. Vi skal samtidigt ved hjælp af udviklingsbistand og partnerskabsaftaler med Afrika sikre, at ingen flygter eller migrerer af nød.

Økonomi og jobs

EU skal bekæmpe skattely og sikre, at store selskaber betaler en fair skat. Vi skal styrke arbejdstagernes rettigheder, så den fri bevægelighed ikke misbruges, for den styrker den europæiske økonomi. Men prisen må ikke være social uretfærdighed.

Sundhed og miljø

Alle har ret til et sundt liv i et sundt miljø. Vi skal have en hverdag uden farlige kemikalier, og syge mennesker skal have adgang til den nødvendige medicin til en rimelig pris. Det gælder 500 millioner borgeres helbred!

Mette Bock, Liberal Alliance. Liste I:

Europas Fremtid

Brexit, truslen fra Rusland, en Trump, der vender ryggen til Europa og frihandelen, migrationsudfordringer, medlemslande i Østeuropa, der begrænser frihedsrettighederne og et asiatisk marked, der buldrer frem, er udfordringer, vi kan håndtere i fællesskab. Hvis vi har viljen til at åbne et nyt kapitel. Fremtidens EU skal derfor være både smallere og stærkere. Der skal reguleres mindre på nationale anliggender og til gengæld i fællesskab på grænseoverskridende forhold, der er vigtige for Europas fremtid. 

Klima og grøn omstilling

Forskning, ny teknologi og internationalt samarbejde giver de stærkeste svar på grænseoverskridende klimaudfordringer og grøn omstilling. Danmark er et foregangsland indenfor den grønne omstilling, men effektive investeringer og løsninger skal have internationalt sigte. 

Indvandring og flygtninge

Forudsætningen for åbne, indre grænser er, at der er kontrol over Europas ydre grænser. Der er behov for et handlekraftigt EU, der I fællesskab sikrer de ydre grænser og bringer tilstrømningen til Europa under kontrol. EU bør desuden styrke indsatsen i nærområderne og overveje tiltag, der kan styrke den økonomiske udvikling på det afrikanske kontinent. 

Økonomi og jobs

EU’s budgetter skal sænkes efter Brexit, og EU skal ikke opkræve skatter. Forudsætningen for fortsat europæisk økonomisk vækst og jobskabelse er et velfungerende indre marked og øget frihandel. Både landbrugsstøtten og de eksisterende strukturfonde skal udfases. Arbejdskraftens fri bevægelighed skal ikke indebære automatisk og fri adgang til velfærdsydelser, som vi kender det i dag. 

Sundhed og miljø

Borgere i EU-lande skal på sigt sikres frit valg af behandlingssted på tværs af EU’s medlemslande. Forskningssamarbejdet på tværs af medlemslandene skal styrkes. EU skal i højere grad sikre kvalitet og sikkerhed omkring lægemidler samt overholdelsen af internationalt vedtagne standarder på sundheds- og miljøområdet.

Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU. Liste N:

Europas fremtid

EU er ved at udvikle sig til at blive en endnu stærkere union med endnu mere magt. Det skal stoppes. I stedet skal vi have et ligeværdigt internationalt samarbejde, hvor borgerne har rigtig magt over vores samfund.

Klima og grøn omstilling

Danmark skal gå forrest og lave en miljølovgivning, der går længere end EU. Vores stemme i klimaforhandlinger skal ikke begrænses af et EU, der støtter kulindustrien og det konventionelle landbrug.

Indvandring og flygtninge

Verden er større end EU og vi arbejder på et ikke-racistisk grundlag. Fred og menneskerettigheder sikres bedst gennem international dialog, globalt samarbejde og støtte til FN og Europarådet.

Økonomi og jobs

I Danmark skal der være danske løn- og arbejdsvilkår. Social dumping skal bekæmpes. Vores fælles velfærd, infrastruktur og energi skal forsvares imod EU-krav om privatisering og nedskæringer.

Sundhed og miljø

Unionen spænder ben for en selvstændig, progressiv sundhedspolitik, forbrugerbeskyttelse og miljøvenlige alternativer. Det gælder eksempelvis støtte til motorveje og konventionelt landbrug. Nej tak.

Peter Kofod, Dansk Folkeparti. Liste O:

Europas Fremtid

Vi mener, Europa skal udgøres af et Nationernes Europa – mere selvstændige lande i sammenslutning og meget mindre Union. Mere europæisk integration vil uundgåeligt føre til kaos. Landene skal bestemme mere selv, på dén måde skabes et godt samarbejde. Unionen er en misforståelse.

Klima og grøn omstilling

Præcis i samarbejdet om den grønne omstilling og sikring af fremtidens klima er EU anvendeligt og meningsfuldt på linje med handelssamarbejdet. Sammen kan de europæiske lande udrette meget mere end hver for sig på disse områder, ligesom Europa i forening klan stille krav til f.eks. Kina og Indien på miljøområdet.

Indvandring og flygtninge

Flygtninge og migranter er Europas ubetinget største udfordring, en reel trussel mod vores frihed, levevis, økonomi og velfærd. Alene migrantstrømmen fra Afrika og Mellemøsten er truende. Hvert land skal sikre egne grænser og styre egen indvandring suverænt. EU’s ydre grænser skal sikres effektivt fysisk med bygninger, hegn og skibe og med mandskab. De ydre grænser skal lukkes.

Økonomi og jobs

Det er en fejl, at EU fortsat forestiller sig, at alle medlemslandes befolkninger frit skal kunne bevæge sig rundt efter arbejde. Dét har bl.a. ført direkte til Brexit. Der er alt for stor forskel på lønninger og ydelser i landene til, at det kan fungere. Velfærdsturisme og social dumping skal stoppes. 

Sundhed og miljø

Befolkningernes sundhed er afgørende for Dansk Folkeparti. Men det er grundlæggende ikke en EU opgave, men en national opgave. Landene skal tæt kunne samarbejde om læge- og sygehushjælp. Miljø er også nationale opgaver, men her giver det mening med grænseoverskridende samarbejde, da f.eks. forurening ikke tager hensyn til grænser, og fordi indsatsen kan effektiviseres med tværnationalt samarbejde.

Morten Løkkegaard, Venstre, Liste V:

Europas fremtid

En verden i opbrud kræver europæisk sammenhold. Sammen skal vi løse grænseoverskridende udfordringer med klimaforandringer og migration. EU skal sikre vores frie samfund, og sammen skal vi skabe velstand og arbejdspladser. Venstre mener, at Danmarks naturlige plads er i EU. Det skal vi ikke gamble med. Venstre vil sikre et stærkt og effektivt EU, der leverer holdbare løsninger. EU skal skabe merværdi for Danmark og løse de grænseoverskridende udfordringer som Danmark ikke kan løse alene.

Klima og grøn omstilling

Venstre vil handle på klimaforandringerne. Vi arbejder for et Europa, som går forrest i den grønne omstilling med en Klima- og miljøpagt, der bringer den grønne omstilling ind i alle EU’s aktiviteter. Klimavenlige energiløsninger, ny teknologi og grøn transport skal sikre, at Europa bliver CO2-neutralt senest i 2050.

Indvandring og flygtninge

Venstre vil styrke EU’s grænsekontrol. Vi vil stoppe strømmen af migranter og hjemsende dem, som ikke har ret til asyl. Gennem et stærkere politisamarbejde i Europa vil Venstre styrke terrorbekæmpelsen, standse østeuropæiske tyvebander og sende kriminelle udlændinge til afsoning i deres hjemlande.

Økonomi og jobs

I en tid med Brexit og et USA, der vender verden ryggen, skal Europa tage lederskab. Vi vil have mere internationalt samarbejde og bl.a. sikre flere bæredygtige frihandelsaftaler og et bedre indre marked i EU, så vi får flere arbejdspladser i Danmark.

Sundhed og miljø

Du kender Venstres støtte til sundhed og miljø i Danmark. Vi arbejder med de samme grundholdninger i EU-Parlamentet. Men i EU går vi i højere grad ind for fælles minimumsregler, så medlemslandene kan gennemføre en højere beskyttelse af sundhed, forbrugerbeskyttelse og miljø. Så er vi med til at hæve standarderne i alle lande, uden det generer os.

Nikolaj Villumsen, Enhedslisten. Liste Ø:

Europas fremtid

Vi ønsker et stærkt og forpligtende europæisk samarbejde, der sætter hensynet til klima, miljø og mennesker forrest og træffer beslutningerne så tæt på borgerne som muligt. Sådan et samarbejde er EU desværre ikke. Derfor kæmper vi sammen med den europæiske venstrefløj for at trække EU mest muligt i en grøn, solidarisk og demokratisk retning. 

Klima og grøn omstilling

Enhedslistens absolutte første prioritet bliver at kæmpe for at redde klimaet. EU’s ambitioner for reduktion af CO2 er alt for lave til at forhindre klimaforandringer med voldsomme konsekvenser. Vi har brug for højere ambitioner og klimahandling. Vi skal i mål med den grønne omstilling i både Danmark og Europa. Enhedslisten foreslår en europæisk togfond, så man hurtigt, billigt og bæredygtigt kan rejse mellem storbyerne i Europa.

Indvandring og flygtninge

Vi har brug for en solidarisk fordeling af flygtningene i Europa og en massiv humanitær støtte i nærområderne. EU har skåret på den humanitære støtte i de seneste år. Samtidig har man givet milliarder til despoten Erdogan og brutale libyske militser uden sikkerhed for, hvor pengene ender. Vi ønsker i stedet at hjælpe mennesker på flugt fra krig og undertrykkelse.

Økonomi og jobs

Lige nu oplever vi en ekstrem udnyttelse og underbetaling af udenlandske kollegaer rundt om på danske arbejdspladser og landeveje. Det skaber utryghed, at grådige arbejdsgivere på den måde presser løn og arbejdsvilkår. Vi skal have sat en effektiv stopper for social dumping, så det sikres, at alle i Danmark arbejder på danske løn- og arbejdsvilkår.

Sundhed og miljø

Velfærden i Danmark er blevet lagt i spændetrøje af EU’s finanspagt og dens krav om en stram budgetlov. Det er fuldstændigt uacceptabelt, at europolitikken bliver listet ind ad bagdøren på den måde af de EU-begejstrede partier. Lad os sætte velfærden og lokaldemokratiet i kommunerne fri og skrotte budgetlov og finanspagt

Rasmus Nordqvist, Alternativet, liste Å:

Europas Fremtid 

Europa står midt i en polariserende fløjkrig. På den ene side står de gamle magtpartier, som ønsker business as usual og på den anden side national-protektionistiske bevægelser, der tror, at hvert land kan gøre alt bedre selv. Men ingen af dem tilbyder, det vi – Europa og verden – har brug for. Vi har brug for et stærkere samarbejde, hvor vi både tør tale om de store og grænseoverskridende udfordringer, vi står over for og den nødvendige demokratiske fornyelse, som vores samarbejde kalder på. Det skal vi gøre fra et europæisk perspektiv og ikke med nationale briller.

Klima og grøn omstilling

Vi ønsker en grøn New Deal for Europa, hvor vi årligt investerer 500 mia. euro til den nødvendige bæredygtige omstilling af transport, landbrug, energi osv. Vi skal skabe en bindende europæisk klimalov, der bliver rammesættende for alt politisk arbejde, og ikke mindst skal vi forstå, at der gennem den seriøse grønne omstilling kan skabes det Europa, vi ønsker – præget af stabilitet, fremgang og øget livskvalitet.

Indvandring og flygtninge

Vi har brug for et humanistisk Europa. Vi må gå sammen om at skabe et fælleseuropæisk system, der tager hånd om de udfordringer, vi alle står over for. Først og fremmest vil vi arbejde for et solidarisk og fælles system, som sikrer lovlige og trygge adgangsveje til Europa, respekterer flygtninges grundlæggende rettigheder, understøtter deres vej ind i det europæiske samfund og som dertil bekæmper de reelle årsager til, at så mange millioner mennesker tvinges på flugt fra deres hjemlande.

Økonomi og jobs

Europas økonomiske formåen bør være til gavn for de mange og ikke kun for de få. Uligheden er desværre alt for stor i Europa, det er den mellem landene og det er det internt i landene. Derfor skal vi sikre arbejdspladser og de nødvendige investeringer i hele EU. Det kan vi køre kraftfuldt gennem vores grønne version af en New Deal, som skal være motor for en seriøs bæredygtig omstilling, men også kan være med til at skabe de nye grønne jobs, vi har brug for.

Sundhed og miljø

Miljø er et af de områder, hvor vi er kommet langt politisk allerede, men vi skal ikke stoppe her, men i stedet øge ambitioner og handling endnu mere. Vi skal sikre strenge miljøkrav, der beskytter både mennesker, dyr og natur. Vi skal hjælpe hinanden til at sikre et ordentligt sundhedsvæsen i alle medlemslande med en række minimumskrav til sundhedsydelserne og opstilling af måltal for medlemslandenes investeringer i sundheds- og sygepleje.

HER ER HJEMMESIDERNE FOR ALLE EUROPÆISKE PARTIER

Europæiske politiske partier med EU-tilskud – hjemmesider:

Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party – https://www.aldeparty.eu/

European People’s Party – http://www.epp.eu/

Party of European Socialists – https://www.pes.eu/en/

European Democratic Party – http://www.democrats.eu/

European Free Alliance – http://www.e-f-a.org/home/

European Green Party – https://europeangreens.eu/

Party of the European Left – http://www.european-left.org/

Alliance of Conservatives and Reformists in Europe – http://www.acreurope.eu/

European Christian Political Movement – https://www.ecpm.info/

Mouvement pour une Europe des Nations et des Libertés – https://www.menleuropa.eu/                         

Alliance of European National Movements – http://aemn.info/home/

Alliance for Peace and Freedom – https://apfeurope.com/

Nye transnationale partier på vej, se:

Europæisk forår – https://diem25.org

Volt – https://www.volteuropa.org

Macrons europæiske liste – https://en-marche.fr/

Salvinis nye alliance af højrepartier har endnu ingen adresse, se https://danskfolkeparti.dk/